Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna dataskyddsdeklaration klargör typen, omfattningen och syftet med behandlingen av personuppgifter (nedan kallad "data") inom vårt online-erbjudande och tillhörande webbplatser, funktioner och innehåll samt externa online-närvaron, till exempel vår sociala mediaprofil. (nedan kallat kollektivt "online-erbjudandet"). När det gäller de använda termerna, till exempel "bearbetning" eller "ansvarig", hänvisar vi till definitionerna i artikel 4 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

ansvarig

Evangelos Gatzelis
Sauerbruch Str.2
42781 Haan
Kontakt

Länk till avtrycket: https://www.windowspower.de/impressum/

Typer bearbetade data:

- Lagerdata (t.ex. namn, adresser).
- Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer).
- Innehållsdata (t.ex. textinmatning, fotografier, videor).
- Användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider).
- Meta / kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).

Kategorier av drabbade personer

Besökare och användare av online-erbjudandet (hädanefter hänvisar vi till de drabbade personerna som "användare").

Syftet med bearbetningen

- Tillhandahållande av onlineerbjudandet, dess funktioner och innehåll.
- Besvara kontaktförfrågningar och kommunicera med användare.
- Säkerhetsåtgärder.
- Reach Measurement / Marketing

Användade termer

"Personuppgifter" avser information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad den registrerade) En fysisk person anses identifierbar som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt genom att tilldela en identifierare, såsom namn, identifikationsnummer, platsdata, till en online-identifierare (t.ex. cookie) eller till en eller flera speciella egenskaper, som uttrycker den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos denna fysiska person.

"Bearbetning" är varje process som utförs med eller utan hjälp av automatiserade processer eller någon sådan serie processer i samband med personuppgifter. Termen går långt och inkluderar praktiskt taget varje hantering av data.

Ansvarig person: den fysiska eller juridiska personen, myndighet, organ eller organ som beslutar, ensamt eller i samförstånd med andra, om syften och sättet att behandla personuppgifter.

Relevanta rättsliga grunder

I enlighet med artikel 13 DSGVO informerar vi dig om den rättsliga grunden för vår databehandling. Förutsatt den rättsliga grunden nämns inte i sekretesspolicy gäller följande: Den rättsliga grunden för insamling av samtycke är en slags 6 1 para lit ... a och 7 DSGVO Art., den rättsliga grunden för behandling för att möta våra resultat och genomförande av avtals aktiviteter och svara på frågor är snäll. 6 para. 1 lit. b DSGVO, den rättsliga grunden för bearbetning för att uppfylla våra lagliga skyldigheter är Art 6 para 1 lit. c DSGVO och den rättsliga grunden för bearbetning för att skydda våra legitima intressen är Art 6 para 1 lit. f DSGVO. Om den registrerades eller andra fysiska personers väsentliga intressen kräver behandling av personuppgifter, anges Art. 6 punkt 1. d DSGVO som rättslig grund.

Samarbete med processorer och tredje parter

Om vi ​​(orderprocessorer eller tredje part) beskriver som en del av vår bearbetning av data till andra parter, de skickar till denna annars ge dem tillgång till uppgifterna, detta görs endast på grundval av ett rättsligt tillstånd (till exempel när en överföring av uppgifter till tredje part, som krävs av betalningstjänst, enl. Art. 6 para. 1 bokstaven B DSGVO att uppfylla kontraktet), du har kommit överens om att en rättslig skyldighet tillhandahåller eller utifrån våra legitima intressen (till exempel när man använder Supervisor, webbhotell, etc.).

Om vi ​​beställer tredje part att bearbeta data på grundval av ett så kallat "orderbearbetningskontrakt", görs detta på grundval av artikel 28 DSGVO.

Överföringar till tredjeländer

Om vi ​​((dvs. utanför EU EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) data till en process tredje land eller det sker i samband med användning av tjänster från tredje part eller avslöjande eller överföring av data till tredje part, men den här inträffar när det händer att uppfylla våra avtals (före) arbetsuppgifter utifrån ditt medgivande, på grund av en rättslig skyldighet eller på grundval av våra legitima intressen. Föremål för legala eller avtals licenser, process eller vi låter data i ett tredje land endast i närvaro av de särskilda kraven för DSGVO process Art. 44 ff.. Det vill säga att behandlingen utförs, till exempel på grund av särskilda skyddsåtgärder, som officiellt erkända konstaterandet av EU lämplig nivå av uppgiftsskydd (t.ex. för USA genom "Privacy Shield") eller efterlevnad speciella officiellt erkända avtalsförpliktelser (så kallade "standardklausuler").

Registrerade personers rättigheter

Du har rätt att begära en bekräftelse om huruvida de aktuella uppgifterna behandlas och att ge information om dessa uppgifter samt ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med artikel 15 DSGVO.

Du har följaktligen. Art. 16 DSGVO har rätt att kräva att uppgifterna om dig är korrigerade eller korrigeringen av felaktiga uppgifter rörande dig.

Du har rätt att begära i enlighet med artikel. 17 DSGVO att uppgifter om kommer att tas bort omedelbart, eller alternativt, i enlighet med artikel. 18 DSGVO att kräva en begränsning av behandlingen av uppgifterna.

Du har rätt att kräva att uppgifterna om dig som lämnats till oss erhålls i enlighet med Art 20 DSGVO och skickas till andra ansvariga personer.

Du har pärla. Art 77 DSGVO rätten att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

tillbakadragande

Du har rätt att bevilja samtycke i enlighet med. Art. 7 para. 3 DSGVO med effekt för framtiden

rätt till

Du kan när som helst göra invändningar mot framtida behandling av dina uppgifter i enlighet med artikel 21 GDPR. Invändningen kan särskilt göras mot bearbetning för direkt marknadsföring.

Cookies och rätt att göra invändningar i direktreklam

"Cookies" är små filer som lagras på användarnas datorer. Olika uppgifter kan lagras i kakorna. En cookie används främst för att lagra information om en användare (eller enheten på vilken kakan lagras) under eller efter deras besök i ett online -erbjudande. Tillfälliga cookies, eller "sessionscookies" eller "tillfälliga cookies", är cookies som raderas efter att en användare lämnar ett online -erbjudande och stänger sin webbläsare. En sådan cookie kan till exempel lagra innehållet i en kundvagn i en onlinebutik eller en inloggningsstatus. Cookies kallas "permanent" eller "beständig" och förblir lagrade även efter att webbläsaren har stängts. Till exempel kan inloggningsstatus sparas om användaren besöker den efter flera dagar. Användarnas intressen kan också lagras i en sådan cookie, som används för avståndsmätning eller marknadsföringsändamål. "Tredjepartscookies" är kakor som erbjuds av andra leverantörer än den person som är ansvarig för att driva online-erbjudandet (om de bara är deras kakor kallas de "förstapartscookies").

Vi kan använda tillfälliga och permanenta cookies och klargöra detta i samband med vår integritetspolicy.

Om användare inte vill ha cookies lagrade på sin dator, kommer de att bli ombedda att inaktivera alternativet i webbläsarens systeminställningar. Sparade cookies kan raderas i webbläsarens systeminställningar. Uteslutning av cookies kan leda till funktionella begränsningar av detta online-erbjudande.

En allmän motsägelse mot användningen av de cookies som används för marknadsföring via internet kan i en rad olika tjänster, särskilt vid spårning, på den amerikanska sidan http://www.aboutads.info/choices/ eller EU: s sida http://www.youronlinechoices.com/ förklaras. Dessutom kan lagring av cookies stängas av i Inställningarna i webbläsaren. Observera att då kanske du inte kan använda alla funktioner i detta online -erbjudande.

SSL-kryptering

För att skydda säkerheten för dina data under överföringen använder vi state-of-the-art krypteringstekniker (till exempel SSL) över HTTPS.

Radering av data

Den data som behandlas av oss raderas eller begränsas i enlighet med Art. 17 och 18 DSGVO. Om inte uttryckligen anges i denna integritetspolicy raderas de data som lagras av oss så snart de inte längre behövs för deras syfte och raderingen strider inte mot lagstadgade lagringskrav. Om inte uppgifterna raderas eftersom det krävs för andra och legitima ändamål kommer behandlingen att begränsas. Det betyder att data är blockerade och inte behandlade för andra ändamål. Detta gäller till exempel uppgifter som måste hållas av kommersiella eller skattemässiga skäl.

Enligt lagkrav i Tyskland sker lagringen särskilt i 6 år i enlighet med § 257 punkt 1 HGB (handelsböcker, varulager, öppningsbalanser, årsbokslut, kommersiella brev, bokföringsdokument etc.) och i 10 år i enlighet med § 147 punkt 1 AO (böcker, register, förvaltningsrapporter, redovisningsdokument, affärs- och affärsbrev, dokument som är relevanta för beskattning, etc.).

Enligt gällande lagar i Österrike lagra särskilt 7 J i enlighet med § 132 para. 1 BAO (bokföringsdokument, kvitton / fakturor, konton kuponger, affärsdokument, redovisning av inkomster och utgifter, etc.), för 22 år i samband med mark och för 10 år för handlingar som rör elektroniska tjänster, telekommunikation, radio- och tv-tjänster som återges till icke-entreprenörer i EU: s medlemsstater och för mini one-stop shop påstås (MOSS).

Samling av åtkomstdata och loggfiler

Vi eller våra webbhotell, står på grundval av våra legitima intressen i den mening som Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO uppgifter om all åtkomst till den server där denna tjänst är (så kallad server loggfiler). För att komma åt data inkluderar namnet på den nedladdade webbsida fil, datum och tid för åtkomst, mängden data som överförs, anmälan om lyckad hämtning, webbläsare skriver tillsammans med version, användarens operativsystem, hänvisningsadress (tidigare besökt), IP-adress och den begärande leverantör ,

Logfilinformation lagras av säkerhetsskäl (till exempel för att undersöka missbruk eller bedräglig verksamhet) i högst 7 dagar och raderas sedan. Uppgifter vars ytterligare behållande krävs för bevisupptagning ska undantas från uppsägningen tills den slutliga förtydligandet av händelsen är klar.

Utlottning

 

Prov Privacy Policy den Advokatbyrå Weiß & Partner

mål

Operatörerna av sidorna använder sig av adgoals tjänst. Adgoal är en tjänsteleverantör som utvecklar marknadsföringslösningar och stöder webbplatsoperatörer att generera reklamintäkter. Adgoals produkter har inget inflytande på innehållet hos webbplatsoperatören. Du arbetar rent kontextkänsligt (innehållsrelaterat). Om en användare klickar på en länk till en extern sida, kontrollerar adgoal automatiskt om en affiliate- / partnerlänk kan genereras från denna länk, på vilken webbplatsoperatören kan tjäna pengar genom att ersätta annonskostnader. Om så är fallet vidarebefordras annonsören till annonsörens partnerprogram, som han kan driva i ett affiliatnätverk. För detta ändamål sätter annonsören eller det anslutna nätverket en cookie för att kunna spåra orderns ursprung. Detta gör det möjligt för annonsören att inse att du har klickat på partnerlänken på denna webbplats.

Tjänsterna från adgoal och de resulterande kakorna från anslutna nätverk och annonsörer baseras på art. 6 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av detta, eftersom beloppet för hans anslutna ersättning endast kan bestämmas genom kakorna.

Amazon Affiliate Program

Vi är baserade på våra legitima intressen (dvs intresset för ekonomisk drift av våra reserver i enlighet med Art. 6 para. 1 objekt f. DSGVO) deltagare i affiliate program från Amazon EU, som var utformad för att ge ett medel för platser med hjälp av vilka av placeringen av annonser och länkar kan tjänas på Amazon.de reklam avgifter (sk. Affiliate-system). Amazon använder cookies för att spåra orderets ursprung. Bland annat kan Amazon berätta att du klickade på affiliate länk på denna webbplats och sedan köpt en produkt på Amazon.

För mer information om Amazons datanvändning och opt-out-alternativ, läs företagets sekretesspolicy: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

Operatörerna av platserna deltar i Amazonas EU-partnerprogram. På våra sidor finns Amazon-annonser och länkar till sidan av Amazon.de, där vi kan tjäna pengar på reklambidrag. Amazon använder cookies för att förstå ordernas ursprung. Detta gör det möjligt för Amazon att känna igen att du har klickat på den associerade länken på vår hemsida.

Förvaringen av "Amazon Cookies" är baserad på Art.6 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse för detta, eftersom endast genom cookies kan storleken på dess anslutna ersättning bestämmas.
Levande media

Denna webbplats använder också reklamformat från Vibrant Media för att refinansiera erbjudandet. Vibrant Medias format är baserade på kontextuell inriktning. Det betyder att inga personuppgifter används, bara innehållet på sidan du befinner dig på just nu. Om personuppgifter i undantagsfall skulle samlas in, användas eller sparas, gör Vibrant detta endast med uttryckligt och aktivt samtycke från den enskilda användaren. Mer information om reklamformaten och den aktuella dataskyddsdeklarationen från Vibrant Media finns här https://www.vibrantmedia.com/de/whats-intellitxt/.

Återuppta kontakten

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformuläret, e-post, telefon eller via sociala medier) används informationen från användaren för att behandla kontaktbegäran och för att behandla den i enlighet med. Artikel 6 stycke 1 lit. b) GDPR bearbetad. Användarinformationen kan lagras i ett CRM-system (CRM-system) eller en jämförbar organisation för begäran.

Vi tar bort förfrågningarna, om de inte längre behövs. Vi kontrollerar nödvändigheten vartannat år; Vidare gäller de lagliga arkiveringskraven.

Kommentarer och bidrag

Om användare lämnar kommentarer eller andra bidrag lagras deras IP -adresser i sju dagar på grundval av våra berättigade intressen i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 lit. Detta görs för vår säkerhet om någon lämnar olagligt innehåll i kommentarer och bidrag (förolämpningar, förbjuden politisk propaganda, etc.). I det här fallet kan vi åtalas för kommentaren eller bidraget och är därför intresserade av författarens identitet.

kommentar abonnemang

Följande kommentarer kan prenumereras av användare med deras samtycke i enlighet med artikel 6 (a) GDPR. Användarna får ett bekräftelsemail för att kontrollera om de är ägare till den angivna e -postadressen. Användare kan när som helst avsluta prenumerationen på pågående kommentarabonnemang. Bekräftelsemeddelandet innehåller information om avbokningsalternativen.

Akismet anti-spam check

Vårt erbjudande online använder "Akismet" -tjänsten som erbjuds av Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Användningen är baserad på våra legitima intressen i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Med hjälp av denna tjänst skiljer sig kommentarer från riktiga människor från skräppostkommentarer. För detta ändamål skickas alla kommentarer till en server i USA, där de analyseras och lagras i fyra dagar för jämförelseändamål. Om en kommentar har klassificerats som skräppost kommer data att sparas utöver denna period. Denna information inkluderar det angivna namnet, e -postadressen, IP -adressen, kommentarinnehållet, referenten, information om webbläsaren som används och datorsystemet och tidpunkten för posten.

Automattic är certifierat enligt Privacy Shield -avtalet och ger därmed en garanti för att det kommer att följa europeisk dataskyddslagstiftning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

För mer information om insamling och användning av data från Akismet, se Automattics sekretesspolicy: https://automattic.com/privacy/.

Användare är välkomna att använda pseudonymer, eller att avstå från att ange namn eller e-postadress. Du kan helt förhindra överföring av data genom att inte använda vårt kommenteringssystem. Det skulle vara synd, men tyvärr ser vi inga andra alternativ som fungerar lika effektivt.

Få profilbilder från Gravatar

Vi använder Gravatar -tjänsten från Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA, inom vårt online -erbjudande och särskilt i bloggen.

Gravatar är en tjänst för vilken användare kan registrera och lagra profilbilder och deras e -postadresser. Om användare lämnar inlägg eller kommentarer med respektive e -postadress på andra online -presentationer (särskilt i bloggar) kan deras profilbilder visas bredvid inläggen eller kommentarerna. För detta ändamål överförs e -postadressen från användarna i krypterad form till Gravatar för att kontrollera om en profil har sparats för dem. Detta är det enda syftet med att överföra e-postadressen och den används inte för andra ändamål utan raderas i efterhand.

Användningen av Gravatar bygger på våra legitima intressen i den mening som avses i Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO, för med hjälp av Gravatar erbjuder vi post- och kommentarförfattarna möjlighet att personifiera sina inlägg med en profilbild.

Automattic är certifierat enligt Privacy Shield -avtalet och ger därmed en garanti för att det kommer att följa europeisk dataskyddslagstiftning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Genom att visa bilderna lär sig Gravatar användarens IP-adress, eftersom detta är nödvändigt för kommunikation mellan en webbläsare och en onlinetjänst. Mer information om insamling och användning av data från Gravatar finns i Automattics dataskyddsinformation: https://automattic.com/privacy/.

Om användarna inte vill ha en länkad med din e-postadress på Gravatar Avatar visas i kommentarerna, bör du använda ett e-postadress för att kommentera, som inte är lagrat på Gravatar. Vi påpekar också att det är också möjligt att använda en anonym eller ingen e-postadress om användaren inte vill ha sin egen e-postadress på Gravatar är klar. Användare kan helt förhindra överföring av data genom att inte använda vårt kommenteringssystem.

Google Analytics

Vi använder (dvs intresset för analys, optimering och kostnadseffektiv drift av våra reserver i enlighet med Art. 6 para. 1 objekt f. DSGVO) baserat på våra legitima intressen Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, LLC ( "Google") en. Google använder cookies. Informationen som genereras av sådan cookie användningen av reserverna av användaren vanligtvis överförs till en Google-server i USA och lagras där.

Google är certifierat enligt Privacy Shield Agreement, vilket ger en garanti för att följa EU: s lagstiftning om dataskydd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google kommer att använda den här informationen för våra räkning för att utvärdera användningen av vårt online-erbjudande av användare, att sammanställa rapporter om aktiviteterna inom detta online-erbjudande och att ge oss ytterligare tjänster relaterade till användningen av detta online-erbjudande och användningen av internet. I det här fallet kan användarnas pseudonymprofiler skapas från de behandlade data.

Vi använder endast Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering. Det innebär att användarens IP-adress kommer att förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen överförs till en Google-server i USA och förkortas där.

IP-adressen som lämnats av användarens webbläsare kommer inte att slås samman med annan information från Google. Användare kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in deras webbläsarprogramvara i enlighet därmed; användaren kan förhindra att data som genereras av cookien och i samband med deras användning av innehållet till Google och behandlingen av dessa uppgifter av Google, genom att hämta plugin-finns på följande länk och installera bortom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du hittar mer information om dataanvändning från Google, inställnings- och invändningsalternativ på Googles webbplats: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Google använder dina data när du använder våra partners webbplatser eller appar"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Användning av data för reklamändamål"), http://www.google.de/settings/ads ("Hantera information som Google använder för att visa annonser").

Facebook-pixlar, anpassade målgrupper och Facebook-konvertering

På grund av våra legitima intressen för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande och för dessa ändamål, den så kallade "Facebook-pixeln" från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 , USA, eller om du är baserad i EU används Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook").

Facebook är certifierat enligt Privacy Shield Agreement, vilket ger en garanti för att följa EU: s lagstiftning om dataskydd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Med hjälp av Facebook-pixeln kan Facebook å ena sidan bestämma besökarna av vårt online-erbjudande som en målgrupp för presentation av annonser (så kallade "Facebook-annonser"). Följaktligen använder vi Facebook-pixeln för att endast visa de Facebook-annonser som vi placerar för Facebook-användare som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intressen för vissa ämnen eller produkter baserat på det besökte Webbplatser) som vi överför till Facebook (så kallad “Custom Audiences”). Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi också se till att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intresse och inte är irriterande. Med hjälp av Facebook-pixeln kan vi också förstå Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att se om användare har omdirigerats till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad "konvertering").

Behandlingen av data via Facebook är en del av Facebook: s datainvändningspolicy. Följaktligen generella noteringar om presentationen av Facebook-annonser, i policyen för dataanvändning av Facebook: https://www.facebook.com/policy.php, Särskild information och detaljer om Facebook-pixeln och hur den fungerar finns i Hjälp-delen av Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Du kan göra invändningar mot upptagningen av Facebook Pixel och använda dina data för att visa Facebook-annonser. För att ange vilka typer av annonser du ser inom Facebook kan du gå till sidan som upprättats av Facebook och följa anvisningarna på användningsbaserade annonseringsinställningar: https://www.facebook.com/settings?tab=ads, Inställningarna är plattformoberoende, dvs de antas för alla enheter, t.ex. stationära datorer eller mobila enheter.

Du kan också välja att använda cookies för distansmätning och reklamändamål via deaktiveringssidan för Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) och även den amerikanska webbplatsen (http://www.aboutads.info/choices) eller den europeiska webbplatsen (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) motsäger.

Online närvaro i sociala medier

Vi upprätthåller online-närvaro inom sociala nätverk och plattformar för att kunna kommunicera med kunder, kunder och användare där och informera dem om våra tjänster. Vid anrop av respektive nätverk och plattformar gäller villkoren och riktlinjerna för databehandling för respektive operatör.

Om inte annat anges i vår integritetspolicy behandlar vi användarnas data så långt de kommunicerar med oss ​​inom de sociala nätverk och plattformar, t.ex. skriva artiklar om vår online-närvaro eller skicka meddelanden till oss.

Integration av tjänster och innehåll för tredje part

Vi sätter i våra reserver utifrån våra legitima intressen (dvs intresset för analys, optimering och kostnadseffektiv drift av våra reserver i enlighet med Art. 6 para. 1 objekt f. DSGVO) innehåll eller tjänster som tillhandahålls av tredje part för deras innehåll och Integrera tjänster som videor eller teckensnitt (gemensamt benämnt "innehåll").

Detta förutsätter alltid att tredjepartsleverantörer av detta innehåll uppfattar användarens IP-adress, eftersom de inte skulle kunna skicka innehållet till sin webbläsare utan IP-adressen. IP-adressen krävs därför för att visa detta innehåll. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars respektive leverantörer endast använder IP-adressen för att leverera innehållet. Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även känd som "webbfyrar") för statistiska eller marknadsföringsändamål. "Pixel-taggarna" kan användas för att utvärdera information som besökartrafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonyma informationen kan också lagras i cookies på användarens enhet och innehåller bland annat teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisningswebbplatser, besökstid och annan information om användningen av vårt online-erbjudande, samt att vara länkad till sådan information från andra källor.

youtube

Vi lägger in videon på plattformen "YouTube" från leverantören Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts

Vi integrerar teckensnitten (“Google Fonts”) från leverantören Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dataskydd: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Vi integrerar funktionen för att känna igen bots, till exempel vid inmatning av onlineformulär ("ReCaptcha") från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dataskydd: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Användning av Facebook Social Plugins

På grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i den mening som avses i artikel 6, paragraf 1 lit. f GDPR), använder vi sociala plugins (“plugins”) från det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Plugins kan visa interaktionselement eller innehåll (t.ex. videoklipp, grafik eller textbidrag) och kan kännas igen av en av Facebook-logotyperna (vit "f" på en blå sida, termerna "som", "som" eller "tummen upp" ) eller är markerade med tillägget "Facebook Social Plugin". Listan och utseendet på Facebook-sociala plugins kan visas här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook är certifierat enligt Privacy Shield Agreement, vilket ger en garanti för att följa EU: s lagstiftning om dataskydd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

När en användare åberopar en funktion i detta online-erbjudande som innehåller ett sådant plugin, etablerar enheten en direkt anslutning till Facebook-servrarna. Innehållet i plugin sänds av Facebook direkt till användarens enhet och inkorporeras av honom i online-erbjudandet. I processen kan användarprofiler skapas från de behandlade data. Vi har därför ingen inverkan på hur mycket data som Facebook samlar med hjälp av detta plugin och informerar därför användarna enligt vår kunskap.

Genom att integrera pluginerna får Facebook den information som en användare har åtkomst till på motsvarande sida i online-erbjudandet. Om användaren är inloggad på Facebook kan Facebook tilldela besöket till sitt Facebook-konto. Om användare interagerar med plugins, t ex trycker du på knappen Liksom eller lämnar en kommentar, skickas informationen från din enhet direkt till Facebook och lagras där. Om en användare inte är medlem i Facebook finns det fortfarande möjlighet att Facebook kommer att ta reda på och spara sin IP-adress. Enligt Facebook lagras endast en anonym IP-adress i Tyskland.

Syftet med och omfattningen av datainsamling och vidare bearbetning och användning av uppgifterna via Facebook samt relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda användarnas privatliv finns i Privacy Policy of Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Om en användare har en Facebook-medlem och inte vill Facebook för att samla in om detta online erbjuder information om honom och kopplas till dess lagrade på Facebook medlemsdata, måste han logga ut och radera sina cookies innan du använder vårt online-närvaro på Facebook. Andra inställningar och motsättningar till användningen av data för reklamsyfte, är möjliga inom Facebook profilinställningar: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  eller via den amerikanska sidan http://www.aboutads.info/choices/  eller EU: s sida http://www.youronlinechoices.com/, Inställningarna är plattformoberoende, dvs de antas för alla enheter, t.ex. stationära datorer eller mobila enheter.

Twitter

Funktioner och innehåll i Twitter -tjänsten som erbjuds av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, kan integreras i vårt onlinebud. Detta kan till exempel innehålla innehåll som bilder, videor eller texter och knappar som användare kan uttrycka sin fördel med avseende på innehållet, prenumerera på innehållsförfattarna eller våra bidrag. Om användarna är medlemmar på Twitter-plattformen kan Twitter tilldela ovannämnda innehåll och funktioner till profilerna för användarna där. Sekretesspolicy för Instgram: https://twitter.com/de/privacy. Twitter är certifierat enligt Privacy Shield -avtalet och ger därmed en garanti för att det kommer att följa europeisk dataskyddslagstiftning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Dataskyddsförklaring: https://twitter.com/de/privacy, välja bort: https://twitter.com/personalization.

Instagram

Funktioner och innehåll i Instagram -tjänsten, som erbjuds av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, kan integreras i vårt onlinebud. Detta kan till exempel innehålla innehåll som bilder, videor eller texter och knappar som användarna kan uttrycka sin smak för innehållet, prenumerera på innehållsförfattarna eller våra bidrag. Om användarna är medlemmar på Instagram-plattformen kan Instagram tilldela ovannämnda innehåll och funktioner till profilerna för användarna där. Sekretesspolicy för Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest

Funktioner och innehåll i Pinterest -tjänsten, som erbjuds av Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA, kan integreras i vårt online -erbjudande. Detta kan till exempel innehålla innehåll som bilder, videor eller texter och knappar som användarna kan uttrycka sin smak för innehållet, prenumerera på innehållsförfattarna eller våra bidrag. Om användarna är medlemmar i Pinterest -plattformen kan Pinterest tilldela åtkomst till ovanstående innehåll och funktioner till profilerna för användarna där. Pinterest dataskyddsdeklaration: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Xing

Funktioner och innehåll i Xing-tjänsten, som erbjuds av XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland, kan integreras i vårt online-erbjudande. Detta kan till exempel innehålla innehåll som bilder, videor eller texter och knappar som användare kan uttrycka sin fördel med avseende på innehållet, prenumerera på innehållsförfattarna eller våra bidrag. Om användarna är medlemmar i Xing-plattformen kan Xing tilldela ovannämnda innehåll och funktioner till profilerna för användarna där. Xings integritetspolicy: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection..

Link

Funktioner och innehåll i LinkedIn-tjänsten, som erbjuds av LinkedIn AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland, kan integreras i vårt online-erbjudande. Detta kan till exempel innehålla innehåll som bilder, videor eller texter och knappar som användare kan uttrycka sin fördel med avseende på innehållet, prenumerera på innehållsförfattarna eller våra bidrag. Om användarna är medlemmar på LinkedIn-plattformen kan LinkedIn tilldela ovanstående innehåll och funktioner till profilerna för användarna där. Sekretesspolicy för LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy., LinkedIn är certifierat enligt Privacy Shield Agreement, vilket ger en garanti för att följa EU: s lagstiftning om dataskydd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Dataskyddsförklaring: https://twitter.com/de/privacy, välja bort: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Anpassad av webbplatsägaren

Skapat med Datenschutz-Generator.de av RA Dr. med. Thomas Schwenke

Villkor för användning

Dessa användarvillkor förklarar den funktionella principen för innehållsskåp som placeras på denna webbplats.

På den här webbplatsen kan du stöta på innehållslåsen som du kan vara på
bli ombedd att logga in, prenumerera, ange ditt namn eller vidta andra åtgärder för att få åtkomst till det blockerade innehållet.

Använd din e -postadress

Genom att ange din e -postadress eller registrera dig via sociala nätverk samtycker du till att din e -postadress läggs till i prenumerationslistan för att skicka målmeddelanden och specialerbjudanden.

Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet genom att klicka på länken i slutet av ett e -postmeddelande som du har fått från oss.

Sociala appar och behörigheter

När du loggar in via sociala nätverk kan Content Locker be dig att bevilja behörighet att läsa eller utföra sociala åtgärder.

Content Locker hämtar endast följande information (i enlighet med sekretesspolicyn för denna webbplats):

 • Personens namn
 • E-post-kvarteren

Content Locker samlar aldrig in andra uppgifter och publicerar aldrig någonting åt dig på sociala nätverk utan ditt tillstånd.

Efter att innehållet har låsts upp kommer Content Locker att ta bort alla åtkomsttoken du fått och aldrig använda dem igen.

Om du har några frågor om dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss.

 

Detta sekretessmeddelande skapades för att bättre kunna tjäna dem som är bekymrade över hur deras "personligt identifierbara information" (PII) används online. PII, som används i USA: s integritets- och informationssäkerhetslagstiftning, är information som kan användas ensam eller tillsammans med annan information för att identifiera, kontakta eller lokalisera en individ eller för att identifiera en individ i sitt sammanhang.

Vänligen läs vår integritetspolicy noggrant för en tydlig förståelse av hur vi samlar in, använder, skyddar eller på annat sätt behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår webbplats.

Vilka personuppgifter samlar vi in ​​från de personer som besöker vår blogg, webbplats eller app?
När du använder vår webbplats kan du bli ombedd att ange ditt namn, din e -postadress eller annan information som hjälper dig i ditt arbete.

Hur använder vi dina uppgifter?
Vi kan använda den information vi samlar in från dig när du registrerar dig, gör ett köp, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, aktiverar innehållet, svarar på en undersökning eller marknadskommunikation, surfar på webbplatsen eller använder vissa andra funktioner på webbplatsen, till exempel användning som följer:

För att anpassa användarupplevelsen och låta oss leverera den typ av innehåll och produkterbjudanden som du är mest intresserad av.
För att förbättra vår webbplats så att vi bättre kan hjälpa dig.
För att vi ska kunna hjälpa dig bättre att svara på dina kundförfrågningar.
För att hantera en tävling, kampanj, undersökning eller någon annan funktion på webbplatsen.
För att skicka vanliga mejl om din beställning eller andra produkter och tjänster.
Använder vi "cookies"?
Ja. Cookies är små filer som en webbplats eller dess tjänsteleverantör kommer åt via din webbläsare hårddisk Din dator sänder (om du tillåter detta) så att systemen på webbplatsen eller tjänsteleverantören kan känna igen din webbläsare och samla in och lagra viss information. Vi använder till exempel cookies för att hjälpa oss att spara och redigera varorna i din kundvagn. De används också för att hjälpa oss att förstå dina preferenser baserat på tidigare eller aktuell aktivitet på webbplatsen, vilket gör att vi kan erbjuda dig förbättrade tjänster. Vi använder också cookies för att hjälpa oss att sammanställa aggregerad data om webbplatstrafik och webbplatsinteraktion så att vi kan tillhandahålla bättre webbplatsupplevelser och verktyg i framtiden.

Vi använder cookies för att:

Förstå och spara användarens inställningar för framtida besök.
Spara de användare som har aktiverat åtkomst till premiuminnehåll.
Om du inaktiverar cookies kommer vissa funktioner att inaktiveras. Det kommer att påverka användarupplevelsen och vissa av våra tjänster fungerar inte korrekt.

Tredjeparts avslöjande
Vi säljer, byter eller överför inte dina personuppgifter till tredje part om vi inte ger dig ett meddelande i förväg. Detta gäller inte webbhotellpartners och andra parter som hjälper oss att driva vår webbplats, bedriva vår verksamhet eller betjäna dig, förutsatt att dessa parter förbinder sig att hålla denna information konfidentiell. Vi kan också lämna ut din information om vi anser att utgåvan är lämplig för att följa lagen, tillämpa vår webbplatspolicy eller skydda vår eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Men icke-personligt identifierbar besökarinformation kan vidarebefordras till tredje part för marknadsföring, reklam eller andra ändamål.

Länkar från tredje part
Ibland kan vi, efter eget gottfinnande, erbjuda produkter eller tjänster från tredje part på vår webbplats. Dessa tredje parts webbplatser har separata och oberoende sekretesspolicyer. Vi tar därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser. Ändå strävar vi efter att skydda integriteten på vår webbplats och välkomnar all feedback på dessa webbplatser.

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy kan du kontakta oss.

villkoren för deltagande

Villkor för deltagande - lotteri - adventskalender

 • Deltagande är gratis och deltagaren måste vara minst 18 år.
 • Överföring av vinsten till en annan person är utesluten.
 • Vinnarna kommer att väljas slumpmässigt och meddelas via e -post.
 • Den rättsliga processen är utesluten.
 • Medlemmar av bloggen utesluts från deltagande.
 • Det är inte möjligt att betala priset kontant
 • Vinnarna går med på att informeras om priset och att meddelas i bloggen med förkortade namn.
 • Deltagarens e -postadress kommer endast att användas för att köra tävlingen och för att kontakta deltagaren för att meddela dem om vinsterna.
 • Den angivna e -postadressen måste vara korrekt och deltagaren ansvarar för detta.
 • Alla uttalanden utan garanti.
 • windowspower.de har rätt att utesluta personer från deltagande som försöker manipulera tävlingen, t.ex. brott mot dessa villkor för deltagande, dubbel deltagande,
 • windowspower.de har rätt att när som helst ändra tävlingen utan föregående meddelande, att avsluta eller avbryta den.

villkoren för deltagande

villkoren för deltagande

Deltagande i windowspower.de -tävlingen, nedan kallad operatören eller arrangören, är kostnadsfri och baseras enbart på dessa villkor för deltagande.


deltagande
För att delta i tävlingen är det nödvändigt att fylla i och skicka det visade deltagarformuläret. Deltagande är endast möjligt inom deltagarperioden. Inlagor som tas emot efter sista datum kommer inte att beaktas vid dragningen.

Endast en inlämnad anmälan per deltagare deltar i tävlingen. Det är strängt förbjudet att använda flera e -postadresser eller flera Facebook -profiler för att öka chanserna att vinna.

Deltagande i tävlingen är gratis.


Berättigade deltagare
Berättigade är fysiska personer som har sin bostad i Tyskland och som har fyllt 14 år. Deltagande är inte begränsat till arrangörens kunder och beror inte på inköp av varor eller tjänster.

Om en deltagare begränsas i sin affärsförmåga krävs samtycke från hans juridiska representant.

Alla som inte är berättigade att delta i tävlingen är alla som är involverade i utformningen och genomförandet av tävlingen och anställda hos operatören samt deras familjemedlemmar. Dessutom förbehåller operatören sig rätten att efter eget gottfinnande utesluta personer från deltagande om det finns motiverade skäl, till exempel

(a) vid manipulation med eller i samband med tävlingen, (b) i händelse av brott mot dessa villkor för deltagande, (c) i händelse av orättvis uppförande, eller (d) i fall av felaktiga eller vilseledande påståenden i samband med tävlingen.

 

Vinnarna kommer att bestämmas efter slutdatum för inträde som en del av en slumpmässig lotteri bland alla deltagare. Om lotteriet är länkat till en uppgift kommer bara de deltagare som har utfört uppgiften korrekt att matas in i lotten.

Vinnarna av utlottningen kommer att informeras om priset omedelbart via ett separat e -postmeddelande.

Priset överlämnas uteslutande till vinnaren eller till den juridiska representanten för den mindre vinnaren. Det är inte möjligt att byta, hämta av kunden och kontant betala vinsten.

Eventuella kostnader som uppkommer för leverans av vinsten ska bäras av operatören. Eventuella extra kostnader i samband med att kräva vinsten ska bäras av vinnaren. För en eventuell beskattning av vinsten är vinnaren ansvarig.

Om vinnaren inte svarar efter en två gånger begäran inom 3 veckor, kan priset överföras till en annan deltagare.


Tävlingens slut
Arrangören förbehåller sig uttryckligen rätten att avsluta tävlingen utan föregående meddelande och utan att ange skäl. Detta gäller särskilt alla skäl som skulle störa eller förhindra att tävlingen går enligt plan.


integritet
För att delta i tävlingen är det nödvändigt att lämna personuppgifter. Deltagaren försäkrar att den personliga information som han tillhandahållit, särskilt förnamn, efternamn och e -postadress, är sanningsenlig och korrekt.

Arrangören påpekar att alla personuppgifter om deltagaren varken kommer att överlämnas till tredje part eller göras tillgängliga för dem utan användning.

Ett undantag är företaget Happy Contests UG (begränsat ansvar) i uppdrag att genomföra tävlingen, som måste samla in, spara och använda uppgifterna för att genomföra tävlingen.

Vid vinst godkänner vinnaren att hans namn och hemvist publiceras i de reklammedier som används av arrangören. Detta inkluderar tillkännagivandet av vinnaren på operatörens webbplats och dess sociala medieplattformar.

Deltagaren kan när som helst återkalla sitt deklarerade samtycke. Återkallelsen måste skickas skriftligen till kontaktuppgifterna till arrangören som anges i tävlingsappens avtrycksområde. Efter att samtycket återkallats kommer deltagarens insamlade och lagrade personuppgifter att raderas omedelbart.

Villkor för deltagande för Instagram -utlottningen

Denna tävling är inte ansluten till Instagram och sponsras, stöds eller organiseras inte på något sätt av Instagram. Instagram är inte heller tillgängligt som kontaktperson för denna tävling.

Facebook ansvarsfriskrivning
Denna kampanj är inte på något sätt relaterad till Facebook och sponsras, stöds eller organiseras inte på något sätt av Facebook.


Gällande lag
Frågor eller klagomål i samband med tävlingen ska riktas till operatören. Kontaktalternativ finns i avtrycksområdet för tävlingsappen.

Operatörens tävling omfattas uteslutande av lagen i Förbundsrepubliken Tyskland. Domarnas beslut är slutgiltigt.


Salvatorische Klausel
Om en bestämmelse av dessa villkor för deltagande är eller blir helt eller delvis ineffektiv, påverkas inte giltigheten för dessa villkor för deltagande. Istället för den ogiltiga bestämmelsen gäller den lagligt tillåtna bestämmelsen som kommer närmast den betydelse och syfte som uttrycks i den ogiltiga bestämmelsen. Detsamma gäller om det finns ett kryphål i dessa villkor för deltagande.

 

Integritetspolicy

Genom att använda det här formuläret godkänner du lagring och behandling av dina uppgifter på denna webbplats. Du kan hitta mer information om lagring av data i Integritetspolicy.
Det här inlägget är äldre än ett år och kan därför vara inaktuellt.


Amazon -länkar ingår på denna sida. Som Amazon -partner tjänar vi på kvalificerad försäljning om du klickar på en motsvarande Amazon -länk.
Tillbaka till toppen