Video

Tại đây bạn sẽ tìm thấy các video, hình ảnh động và bản trình bày về chủ đề Windows và máy tính.
Giải thích bằng hình ảnh đôi khi tốt hơn hoặc dễ hiểu hơn và do đó là một sự đổi mới hữu ích về phía chúng tôi. Xem video hướng dẫn cho tất cả các hệ điều hành Windows, đặc biệt là Windows 10 và hệ điều hành Windows 11 mới, cũng như tất cả các khu vực sự cố khác của máy tính.

Các mẹo và thủ thuật hữu ích được hiển thị đơn giản bằng hình ảnh. Được giải thích chi tiết, thực tế và dễ hiểu, video giúp nhanh chóng giải quyết các vấn đề trong xử lý PC, máy tính, hệ điều hành và chương trình. Video là những hướng dẫn sử dụng bằng hình ảnh và điện tử mà mọi người có thể và nên sử dụng một cách hiệu quả.

Nút quay lại đầu trang